മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

വിവരാവകാശം – ഒന്നാമത്തെ അപ്പീല്‍

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറോട് 2006-07 വര്‍ഷത്തെ കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നൂറുകണക്കിന് പേജുകള്‍ ഉള്ളതില്‍ നിന്ന് ഭാഗികമായി മാത്രം വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നൂറുകണക്കിന് പേജുകള്‍ അടങ്ങിയ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ ഒരു സി.ഡി യില്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അപ്പീലായി അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അപേക്ഷ രൂപത്തില്‍ 20-02-2008 ല്‍ ഒരു ഈമെയില്‍ സന്ദേശം (ഡോക്കുമെന്റ് രൂപത്തില്‍) അയച്ചു. അപേക്ഷയുടെയും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് തന്ന മറുപടിയുടെയും കോപ്പികള്‍ മൂന്ന് ഫയലുകളായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പ് (ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി) പോസ്റ്റിലൂടെയും അയക്കുന്നു ആദ്യത്തെ അപേക്ഷയുടെയും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് തന്ന ഭാഗികമായ മറുപടിയുടെയും കോപ്പികള്‍ സഹിതം.

കത്ത് ചെയര്‍മാന് അയച്ചത് പ്രിന്റൗട്ടും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും കൂടി 34 രൂപയും രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പോസ്റ്റ് അക്നോളഡ്ജ്മെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ 30 രൂപയും ചെലവായി.

CIC ഒരു സുപ്രധാന വിധി 18-2-08 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാര്‍ത്തിക്‌ ജയശങ്കര്‍ എന്ന സുപ്രീം കോടതി വക്കീല്‍ Ministry of Environment & Forests നോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട കുറച്ച്‌ വിവരങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:-

പല ഫയലുകളിന്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചെടുക്കേണ്ടി (collect) വന്നാലും അപ്രകാരം ശേഖരിച്ച്‌ നല്‍കേണ്ടതു വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം ഒരു പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണെന്ന്‌ വിധിച്ചു.

വിധി ഇവിടെ കാണാം (പിഡിഎഫ് ഫയല്‍)

അപ്പീലിന് മറുപടിയായി റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈമെയിലില്‍ അറ്റാച്ച്മെന്റായി കട്ടിയത്.

അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റി ശ്രീ. പി.സി. ജോണിന് ഈമെയിലിലൂടെയും അക്നോളഡ്ജ്മെന്റോടെയുള്ള രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് ആയി അയക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിന്റൗട്ടിനും കോപ്പിയ്ക്കും പോസ്റ്റേജിനും 34/- രൂപ ചെലവായി.

അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിയ്ക്ക് പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി 2006-07 വര്‍ഷത്തെ കയറ്റുമതിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 350 പേജുകളിലാണെന്നും പേജൊന്നിന് രണ്ടുരൂപ നിരക്കില്‍ അയച്ചാല്‍ ഫോട്ടോകോപ്പിയായി ലഭിക്കും. കിട്ടിയ മറുപടി
അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഓര്‍ഡര്‍ പ്രകാരം പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം റീജണല്‍ ഓഫീസില്‍ 800/- രൂപ (രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പാഴ്സല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൊരിയറായി അയക്കുന്നതിനുള്‍പ്പെടെ) അടച്ചതിന്റെ രസീതുള്‍പ്പെടെ ഒരു കത്ത് രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് അക്നോളഡ്ജ്മെന്റ് സഹിതം 10-03-08 -ല്‍ അയച്ചു. ചെലവായത് പ്രിന്റൗട്ടും ഫോട്ടോകോപ്പിയും 12/- രൂപ, രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീ 25/- രൂപ.

Comments are closed.