മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

പരാതി നമ്പര്‍ 5

നന്ദിയുണ്ട്. 20 വർഷമായി റബ്ബർ സ്ഥിതിവിവരകണക്കിലെ സപ്ലെയും ഡിമാൻഡും ടാലി ആകാത്ത കണക്കുകളെ പഠിച്ചും, പരാതിപ്പെട്ടും, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചും ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തേണ്ടിവന്നു. വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിലും പരസ്പരം ടാലി ആകത്തക്ക രീതിയിൽ 2018-19 ലെ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് എന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് പരിഹാരമായി. തുടർന്നും പ്രതിമാസ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് വാർത്ത ഇപ്രകാരം തന്നെ ടാലി ആകത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിലെ ക്രമക്കേട് എന്നെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. അതും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരായിരം നന്ദി […]

സ്ഥിതിവിവര കണക്കും വിപണിവിലയും

2010 ആഗസ്റ്റ് വരയുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് ഒക്ടോബര്‍ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നവംബര്‍ മാസം ദൃശ്യമാവുന്ന കണക്കാണ് ചുവടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ വിലകള്‍ മലയാള മനോരമ പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വ്യാപാരിവിലയും നാലാംതരവും അന്താരാഷ്ട്ര വിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ വിലകളും പരിശോധിക്കുക.

സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മൂന്ന് ട്രക്ക് നിറയെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് എംആര്‍എഫിനുവേണ്ടി കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.

[…]

ആരാണ് ശശിതരൂര്‍?

What is the quality of Lalit Modi in front of Hon. Minister Dr. Tharoor? Allegations Against Modi

* He operated as a ‘Super Chief Minister’ from the opulent Rambagh Palace Hotel * Used his proximity to then CM Vasundhararaje to control key civil servants who would take files to his hotel suite * Facilitated […]

ആഗോള അസന്തുലിതാവസ്ഥ – ആസന്നമായ ഡോളറിന്റെ വിഷമാവസ്ഥ

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6

[…]