മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

പുതിയ മലയാളം പോസ്റ്റുകള്‍

ബ്ലോഗുകളില്‍ വരുന്ന പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളാണ് കാണുന്നത്. മലയാളം വാക്കുകള്‍ തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരഗ്രിഗേറ്ററാണ് തനിമലയാളം. ചിന്ത.കോമിന്റെ മലയാളം ബ്ലോഗ് അഗ്രിഗേറ്ററില്‍ചേര്‍ക്കുന്നതിന് മെയില്‍ മുഖേന ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. മറ്റു ചിലതില്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന സൂചനകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

ജാലകം

അക്ഷരക്കൂടാരം

Clipped.in

keralainside

Samyamonline

Puzha

News Blogkut

Smartneeds

Latest posts

മലയാളം ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റ്

ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ച്

മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍

[…]