മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

മലയാളം എഴുതുവാന്‍

Malayalamonly (For Manglish typing) Online സ്വനലേഖ (ഫയര്‍ഫോക്സ് ആഡ്ഓണ്‍) ലിപികാര്‍ മലയാളം മലയാളത്തിലെഴുതാന്‍ കീബോര്‍ഡ് (മലയാള കീ ബോര്‍ഡ്) വരമൊഴി എഡിറ്റര്‍ (All in one) ഗൂഗിള്‍ ട്രാന്‍സിലിറ്ററേറ്റ് ഇന്‍ഡിക് മലയാളം ബുക്ക് മാര്‍ക്ക് ടൂള്‍ബാര്‍ (IE, Firefox & Crome users) മൊഴി കീമാന്‍ 1.1.0 (ആണവച്ചില്ല്ലാത്ത പഴയ വെര്‍ഷന്‍) മൊഴി കീമാന്‍ 1.1.1 (ആണവച്ചില്ല്) മൊഴി കീമാന്‍ 1.0.3 അപ്ഡേറ്റ്സ് ക്വില്‍ പാഡ് ബരാഹ ഐഎംഇ സ്വനലേഖ (ഗ്നു-ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക്) ലളിത […]