മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

എല്‍.സി.ഡി പ്രൊജക്ടര്‍ ഗ്നു-ലിനക്സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാന്‍

LCD പ്രൊജക്ടര്‍ ഗ്നു-ലിനക്സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാന്‍

 • സൈനാപ്റ്റിക് തുറക്കുക
 • lxrandr തെരയുക
 • റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുക
 • അപ്ലൈ ഞെക്കുക
 • സൈനാപ്റ്റിക് അടക്കുക
 • alt+f2 ഞെക്കുക
 • തുറക്കുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ lxrandr ചേര്‍ക്കുക
 • എന്റര്‍ അമര്‍ത്തുക
 • Display Settings വിന്‍ഡോ തുറക്കും
 • LCD കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രണ്ട് ഓപ്ഷന്‍ ഉണ്ടാവും
 • പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് – കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ LCD ഓണ്‍ ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളു.

കടപ്പാട് – വിമല്‍ ജോസഫ്, സ്പേസ്, തിരുവനന്തപുരം

LCDProjector

Comments are closed.